Menu

اما معيار القبول في اقسام الكلية (اصول الدين،الفقه واصوله، الحديث وعلومه) بالنسبة للدراسة الصباحية فيتم تحديده بناءً على استمارة اختيار الاقسام وحسب المفاضلة.

Go to top